Despre târgul nostru

Lucrul cu mâinile cuprinde dragostea artizanului care își spune povestea, dorurile, bucuriile, frământările. 

Unicitatea creației dă naștere unor compoziții  deosebite, cu valoare universală .

Târgul Artizani.eu a fost creat din dorința de a valorifica talentul individual exprimat prin lucrul cu mâinile, printr-o sustinere activă a artizanilor și prin utilizarea tehnicilor de marketing modern în mediul on-line și nu numai.

Acest târg este un loc în care sunt prețuite creativitatea, frumosul , unicitatea, munca, cinstea, tradiția dar și  modernul.

Dorința Artizani.eu este de a  împărtâși frumosul cu cât mai multă lume și de a crea  o comunitate internațională al lucrului cu mâinile, în care sa fie valorificate atât tradițiile naționale unice dar și creațiile moderne.  

Acest vis a fost posibil datorită unui proiect Start up finanțat  prin acordarea unui sprijin financiar nerambursabil sub forma unui ajutor de minimis *.

 Proiect cofinanţat din Fondul European Structural și de Investiții prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 – ”START UP pentru Regiunea Sud-Est” cu ID 105554, Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv tematic 8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritate de investiții 8.iii.Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Mai multe informatii despre proiect (obiective, activitati, rezultate) pot fi preluate de pe site-ul www.info-jobs.ro.

Site-ul Artizani.eu este administrat de S.C. CASTANUTA ARTIZAN S.R.L.,cu sediul în localitatea Galati, str. Nae Leonard, nr.26, bl.S5, sc.2, et.4, ap.35, cam.1, judetul Galati, CUI 41066371, Nr.inregistrare la Registrul Comertului J17/948/06.05.2019, telefon 0770226215, e-mail castanutaartizan@gmail.com.