Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice a site-ului Artizani.eu

 

CINE ?

 

Site-ul Artizani.eu utilizează date cu caracter personal și este utilizat de două tipuri de utilizatori :

Cei care își deschid magazin pe site, care vor fi definiți în continuare prăvalii, cum ar fi: producători de obiecte obținute prin lucrul cu mâna sau prestatori de servicii de lucru manual, meșteșugari, artizani, producători și distribuitori de materii prime și materiale. Acestea sunt persoane autorizate să desfășoare aceste activități și nu intră în categoria persoanelor protejate de politica de confidențialitate ci sunt obligate să o respecte persoană fizică.

Cei care comandă produse sau servicii de la prăvalii, care pot fi persoane fizice sau juridice.

 

CE ? 

 „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Categoriilor de date cu caracter personal pe care le colectăm direct de la persoanele fizice sunt de exemplu: adresa de e-mail, numele și prenumele, număr telefon, data nașterii, adresă de domiciliu, adrese de livrare, un număr de act de identitate,  produsul dorit, detalii de facturare, metoda de plată, datele cardului bancar, informații stocate  in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri, etc.

 

În ceea ce privește datele sensibile, așa cum sunt reglementate de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal, acestea nu fac obiectul colectării și prelucrării de către site. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

  

DE CE ?

 

Site-ul Artizani.eu colectează și prelucrează doar datele  cu caracter personal  strict necesare pentru realizarea scopului de a presta servicii în beneficiul persoanelor fizice şi pentru a pune la dispoziţie servicii personalizate  

 

Scopurile concrete pot fi  după caz:

 • Încheierea și executarea unui contract între site și persoanele fizice
 • Procesarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora de către prăvaliile din site-ul Artizani.eu;
 • Solutionarea anulărilor, returnărilor, rambursarea contravalorii sau a problemelor referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate de către prăvaliile din site-ul Artizani.eu;
 • Asistenţă privind procesarea comenzilor sau privind bunurile și serviciile site sau ale pravaliilor din site-ul Artizani.eu
 • Obligații legale corelative cum ar fi legislația fiscală
 • Dezvoltarea serviciilor oferite
 • Informari comerciale
 • Protejarea legală a site-ului Artizani.eu


 

UNDE ? 

Locaţia sistemului de evidenţă a datelor  Hosting este asigurat de sitebunker.ro

Sisteme de securitate configurate pe server:

 • ConfigServer Firewall
 • CXS
 • OSM 
 • CERTIFICAT SSL 

EXIM HOST SRL
40672655
J17/481/2019
contact@sitebunker.ro
Telefon: 0743 158 388
Program Telefonic: Luni-Vineri 9:00-18:00

Platforma are instalat modulul de securitate WordFence.

 Destinatarii  datelor cu caracter personal gestionate de site-ul Artizani.eu,  pot fi:

 • pravaliile inscrise pe site-ul  Artizani.eu ;
 • furnizorii de servicii de curierat;
 • furnizorii de servicii de plată/bancare;
 • furnizorii de servicii IT;
 • autoritățile publice.

Accesul la datele dvs. se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, respectiv  în baza unor contracte încheiate cu destinatarii.

În prezent datele dvs. cu caracter personal sunt stocate şi preluctrate de site-ul Artizani.eu  doar pe teritoriul României.

 

PÂNĂ CÂND? 

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate cât timp aveți un cont în platforma Artizani.eu. Ștergerea anumitor informații sau închiderea contului poate fi solicitată oricând prin intermediul formularului de contact/sesizari/ propuneri/intrebari. Nu vor fi șterse anumite date  în situația în care acestea sunt necesare în îndeplinirea obligațiilor și drepturilor  legale(GDPR, art.17, al.3). 

 

CUM ? 

Precizam de la inceput ca datele supuse regulamentului GDPR pe care le colectam și procesăm sunt gestionate pe un site web securizat. Accesul in vederea vizualizarii si modificarii este restrictionat prin cont de utilizator si parola. Nu avem implementate procedure automatizate de extragere masiva a informatiilor cu character personal cea ce determina un risc extrem de scazut in cazul pierderii confidentialitatii unui numar ridicat de date. GDPR. Realizarea integritatii si securitatii fizice, a redundantei datelor cu character personal sunt efectuate de entitatea ce asigura hosting-ul site-ului – fapt stabilit legal prin contract.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Indiferent de prelucrările efectuate de către site-ul Artizani.eu, se vor avea în vedere, în principal, următoarele aspecte: 

 • colectarea și prelucrarea doar a datelor strict necesare pentru realizarea scopurilor;
 • temeiului legal în baza căruia se efectuează prelucrarea : consimţământul persoanelor vizate, contract, obligaţie legală; 
 • revizuirea/completarea informaţiilor furnizate persoanelor vizate;
 • verificarea măsurilor de securitate implementate.

 

Drepturi ale persoanelor fizice

 

Aveți dreptul:

 • primiți informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • obțineți acces la datele cu caracter personal deținute în legătură cu dvs.;
 • să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete;
 • să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare sau dacă prelucrarea acestora este ilegală;
 • vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați;
 • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri;
 • să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format care poate fi citit automat și să le trimiteți altui operator („portabilitatea datelor”);
 • să solicitați ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de către persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, aveți și dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
 • Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

 

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii dreptului de ștergere a datelor cu caracter personal , sa va descarcati din contul site si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la site, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar site va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului site, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

  Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include măsuri de:

– protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei site față de atacuri cibernetice:

– prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– gestionare a diverselor altor riscuri.

 

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, cu  garantarea unui echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

 

Pentru a vă exercita drepturile, va trebui să ne contactați prin intermediul formularului de sesizari/întrebări /solicitări existent pe site, sau la adresele de corespondență menționate mai sus,  cu mentiunea: în atenția Responsabilului site cu protecția datelor. Va vom răspunde cererilor fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. Vi se poate cere să furnizați informații pentru a vă confirma identitatea (de exemplu, să faceți clic pe un link de verificare, să introduceți un nume de utilizator sau o parolă) pentru a vă exercita drepturile.

 

 În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

 

Puteți de asemenea să ne contactați în prealabil, și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.  

 

Site-ul Artizani.eu este administrat de S.C. CASTANUTA ARTIZAN S.R.L.,cu sediul în localitatea Galati, str. Nae Leonard, nr.26, bl.S5, sc.2, et.4, ap.35, cam.1, judetul Galati, CUI 41066371, , Nr.inregistrare la Registrul Comertului J17/948/06.05.2019, telefon 0770226215, e-mail castanutaartizan@gmail.com.

 

Pentru orice informație suplimentară,  nelămurire sau pentru sesizarea unor încălcări a drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal , vă rugăm să formulați solicitarea dumneavoastră prin intermediul formularului de sesizari/întrebări /solicitări existent pe site, sau la adresele de corespondență menționate mai sus,  cu mentiunea: în atenția Responsabilului site cu protecția datelor.

 

Link-uri utile:

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Comisia europeană- protectia datelor