Garantia produselor vandute

Aveți dreptul de a pretinde vânzătorilor sau prestatorilor de servicii remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor și serviciilor obținute ca urmare a lipsei conformități, a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție sau de valabilitate, dacă deficiențele nu sunt imputabile consumatorului sau dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și păstrare.

Tipurile de garanții reglementate sunt:

garanţia legală de conformitate cu o durată de 2 ani (pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de 2 ani se reduce la această durată);

garanţia pentru viciu ascuns (după expirarea termenului prevăzut mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii);

garanţia comercială oferită de producător / vânzător în condițiile specificate în declarațiile referitoare la garanție și în publicitatea aferentă; Aceasta este afisata pe pagina fiecarui vendor sau pe pagina produsului când acesta beneficiază de o garanție deosebită.

Produsele de folosință îndelungată trebuie să fie însoțite de certificatul de garanție emis pe baza garanției comerciale.

Pe lânga condițiile menționate mai sus, așa cum sunt reglementate potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2014 precum și de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, vânzătorii pot stabilii prin politici proprii, precizând mai multe detalii, ce condiții trebuie să îndeplinească produsul pe care vrei să îl remediezi/returnezi astfel încât valorea produselor să nu fie diminuată și care sunt pașii de urmat. Pentru

Politica de garanție sau retur a fiecărui vânzător/prestator de la care ai cumpărat produsul/serviciul o găsiți afișată pe site în  pagina produsului la eticheta politici.

Pentru remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor puteți folosi formularul de remediere publicat aici.

Pentru mai multe clarificari va rugam sa dati click pe link-urile de mai jos:

Garanții și returnări – România

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/romania/index_ro.htm#shortcut-1

Garanții și returnări – legislație UE

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_ro.htm#shortcut-2